Indikator

IHSG
5.749,45
LQ45
960,84
KOMPAS100
1.211,90
USD/IDR
13.297,00
INDEKS SUN
102,42
EMAS
548.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap