Indikator

IHSG
5.829,71
LQ45
977,62
KOMPAS100
1.226,47
USD/IDR
13.319,00
INDEKS SUN
103,67
EMAS
547.600
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap