Indikator

IHSG
5.792,00
LQ45
922,68
KOMPAS100
1.183,11
USD/IDR
14.192,00
INDEKS SUN
98,94
EMAS
616.094
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap