Indikator

IHSG
6.417,54
LQ45
1.022,61
KOMPAS100
1.319,91
USD/IDR
14.158,00
INDEKS SUN
95,28
EMAS
663.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap