Indikator

IHSG
5.811,79
LQ45
912,28
KOMPAS100
1.177,15
USD/IDR
14.983,00
INDEKS SUN
90,98
EMAS
610.040
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap