Indikator

IHSG
6.210,70
LQ45
1.017,49
KOMPAS100
1.296,27
USD/IDR
13.737,00
INDEKS SUN
102,00
EMAS
611.050
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap