Indikator

IHSG
6.063,25
LQ45
1.015,91
KOMPAS100
1.268,22
USD/IDR
13.523,00
INDEKS SUN
104,11
EMAS
586.834
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap