Indikator

IHSG
6.456,54
LQ45
1.033,44
KOMPAS100
1.314,91
USD/IDR
13.913,00
EMAS
714.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap