Indikator

IHSG
5.894,61
LQ45
980,62
KOMPAS100
1.229,99
USD/IDR
13.305,00
INDEKS SUN
105,34
EMAS
566.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap