Indikator

IHSG
5.664,48
LQ45
938,18
KOMPAS100
1.189,83
USD/IDR
13.320,00
INDEKS SUN
102,65
EMAS
557.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap