Indikator

IHSG
6.662,88
LQ45
1.122,18
KOMPAS100
1.414,22
USD/IDR
13.573,00
INDEKS SUN
103,52
EMAS
601.968
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap