Indikator

IHSG
6.032,46
LQ45
963,02
KOMPAS100
1.227,02
USD/IDR
14.594,00
INDEKS SUN
93,03
EMAS
610.041
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap