Indikator

IHSG
5.088,80
LQ45
868,30
KOMPAS100
1.112,02
USD/IDR
11.591,00
INDEKS SUN
97,83
EMAS
488.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap