Indikator

IHSG
5.421,00
LQ45
929,93
KOMPAS100
1.165,07
USD/IDR
13.047,00
INDEKS SUN
104,13
EMAS
561.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap