Indikator

IHSG
5.137,62
LQ45
885,57
KOMPAS100
1.130,89
USD/IDR
12.160,00
INDEKS SUN
100,76
EMAS
479.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap