Indikator

IHSG
5.222,76
LQ45
904,60
KOMPAS100
1.148,65
USD/IDR
12.517,00
INDEKS SUN
104,88
EMAS
519.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap