Indikator

IHSG
5.299,21
LQ45
913,71
KOMPAS100
1.141,73
USD/IDR
13.113,00
INDEKS SUN
103,91
EMAS
565.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap