Indikator

IHSG
5.144,62
LQ45
886,07
KOMPAS100
1.128,49
USD/IDR
12.500,00
INDEKS SUN
98,73
EMAS
487.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap