Indikator

IHSG
5.198,90
LQ45
886,83
KOMPAS100
1.136,24
USD/IDR
11.654,00
INDEKS SUN
96,73
EMAS
491.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap