Indikator

IHSG
5.277,03
LQ45
883,39
KOMPAS100
1.115,12
USD/IDR
13.336,00
INDEKS SUN
97,15
EMAS
546.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap