Indikator

IHSG
5.289,80
LQ45
921,68
KOMPAS100
1.161,10
USD/IDR
13.136,00
INDEKS SUN
99,34
EMAS
513.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap