Indikator

IHSG
5.141,76
LQ45
886,93
KOMPAS100
1.130,79
USD/IDR
12.122,00
INDEKS SUN
100,37
EMAS
482.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap