Indikator

IHSG
4.959,20
LQ45
851,18
KOMPAS100
1.074,32
USD/IDR
13.337,00
INDEKS SUN
97,84
EMAS
510.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap