Indikator

IHSG
5.403,87
LQ45
933,50
KOMPAS100
1.165,43
USD/IDR
12.998,00
INDEKS SUN
105,49
EMAS
561.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap