Indikator

IHSG
4.822,60
LQ45
830,98
KOMPAS100
1.034,83
USD/IDR
13.246,00
INDEKS SUN
100,52
EMAS
545.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap