Indikator

IHSG
4.207,80
LQ45
701,32
KOMPAS100
878,17
USD/IDR
14.709,00
INDEKS SUN
89,88
EMAS
534.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap