Indikator

IHSG
5.396,85
LQ45
937,51
KOMPAS100
1.185,88
USD/IDR
13.064,00
INDEKS SUN
104,09
EMAS
509.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap