Indikator

IHSG
4.882,17
LQ45
833,85
KOMPAS100
1.043,84
USD/IDR
13.256,00
INDEKS SUN
100,96
EMAS
568.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap