Indikator

IHSG
5.000,81
LQ45
842,86
KOMPAS100
1.081,86
USD/IDR
12.136,00
INDEKS SUN
95,94
EMAS
485.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap