Indikator

IHSG
4.710,79
LQ45
806,35
KOMPAS100
1.006,06
USD/IDR
13.606,00
INDEKS SUN
100,64
EMAS
546.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap