Indikator

IHSG
4.446,20
LQ45
757,07
KOMPAS100
948,60
USD/IDR
14.011,00
INDEKS SUN
94,58
EMAS
518.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap