Indikator

IHSG
4.779,76
LQ45
811,82
KOMPAS100
1.025,33
USD/IDR
13.495,00
INDEKS SUN
95,82
EMAS
507.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap