Indikator

IHSG
5.130,50
LQ45
867,34
KOMPAS100
1.113,93
USD/IDR
11.903,00
INDEKS SUN
97,29
EMAS
487.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap