Indikator

IHSG
5.073,07
LQ45
862,55
KOMPAS100
1.102,96
USD/IDR
12.065,00
INDEKS SUN
98,90
EMAS
483.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap