Indikator

IHSG
5.242,16
LQ45
908,65
KOMPAS100
1.145,90
USD/IDR
12.978,00
INDEKS SUN
101,20
EMAS
509.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap