Indikator

IHSG
4.446,46
LQ45
755,46
KOMPAS100
942,27
USD/IDR
13.840,00
INDEKS SUN
95,55
EMAS
507.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap