Indikator

IHSG
5.348,25
LQ45
920,62
KOMPAS100
1.150,55
USD/IDR
13.275,00
INDEKS SUN
104,73
EMAS
567.000
Reksadana
Saham
Reksadana
Campuran
Reksadana
P. Tetap